18006223

Hướng dẫn tạo Chương trình của tôi- giảm giá sản phẩm trên Shopee

1. Đăng nhập vào Kênh Người bán

2. Vào Kênh Marketing

3. Chọn Chương trình của tôi

4. Chọn + Tạo Chương Trình Khuyến Mãi mới

5. Điền tên Chương trình khuyến mãi

6. Chọn Thời gian khuyến mãi

 • Thời gian bắt đầu chương trình khuyến mãi phải cách thời điểm hiện tại ít nhất là 24 giờ
 • Thời gian kết thúc chương trình có thể là thời gian bất kỳ, sau thời điểm bắt đầu chương trình.
 • Một khi đã thiết lập thời gian khuyến mãi, bạn sẽ không thể chỉnh sửa để kéo dài nó, chỉ có thể rút ngắn nó.

7. Kiểm tra thời gian khuyến mãi, sau đó chọn Lưu & Tiếp tục

8. Để chọn sản phẩm cho Chương trình của tôi, vào trang Thông tin khuyến mãi, chọn + Thêm sản phẩm

 • Chọn tất cả để thêm tất cả sản phẩm trong Shop của bạn vào chương trình
 • Nhấn vào hình ảnh sản phẩm thu nhỏ để chọn riêng lẻ từng sản phẩm bạn muốn thêm vào chương trình

9. Chọn Xác nhận

10. Có 2 cách thiết lập giảm giá cho Chương trình của tôi

 • Thiết lập giảm giá hàng loạt cho tất cả hoặc nhiều sản phẩm
 • Thiết lập giảm giá riêng cho từng sản phẩm cụ thể
 • Chỉnh sửa Giá và % khuyến mãi
 • Thiết lập số lượng sản phẩm tối đa 1 Người mua được mua
 • Để xóa 1 sản phẩm ra khỏi chương trình, bấm vào biểu tượng hình thùng rác
 • Chọn Hoàn tất để thiết lập chương trình

11. Để xem lại chương trình đã tạo, vào lại trang Chương trình của tôi, bạn sẽ có thể kiểm tra lại các chương trình giảm giá Sắp diễn ra, Đang diễn ra, Đã diễn ra mà bạn đã tạo.

12. Chương trình giảm giá sẽ hiển thị khi thời gian diễn ra bắt đầu.

 

chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *