18006223

Em Hùng Taxi giám đốc công ty vận tải Phương Long

 “Khóa học không nghiêng nhiều về lý thuyết mà chủ yếu là thực hành ngay trên dự án của học viên , Tôi đánh giá rất cao tính ứng dụng thực tế từ khóa học Seo web và bán hàng online đa kênh tại Duy Anh Web. Khóa học giúp tôi thay đổi về tư duy cách hành động và hiệu quả công việc được tăng lên đang kể. Rất cám ơn a Duy Anh và các giảng viên trung tâm đào tạo Marketing Online Duyanhweb đã hỗ trợ tôi trong thời gian tham gia học”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *