18006223

Em Hoa Quỳnh nhân viên tư vấn cấp cao dự án bds Vinhomes

“Cám ơn tất cả thành viên ở trung tâm đào tạo marketing Online DuyAnhWeb.Trong những ngày học bán hàng Online ở đó cũng như phần hỗ trợ của tất cả mọi người sau khóa học thì tôi cảm nhận được tất cả mọi người làm việc không chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ mà là làm việc cả bằng cái tâm – cái đó thật sự vô cùng cần thiết cho tôi nói riêng và tất cả những người tham gia khóa học bán hàng Online nói chung. Một lần nữa xin cám ơn tất cả và chúc trung tâm DuyAnhWeb ngày càng phát triển hơn ,truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm bán hàng và giúp nhiều người thành công hơn!”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *